Duchaprítomnosť

O človeku, jeho zmysloch a schopnostiach

  • ktorý dobre a rýchlo vníma, včas a správne reaguje
  • chápavý
  • bystrý
  • učenlivý
  • inteligentný
  • pohotový (promptný, bezprostredný)
  • prezieravý (rozvážny)
  • vynaliezavý (kreatívny)
  • pružný  (pružné riešenie zmenenej situácie)

Duchaprítomný znamená byť duchom prítomný Tu (priestor)  a Teraz (čas).