Termíny a ceny  -  Pýtajte sa

Jurigove námestie 6/C, 841 05 Bratislava

+421 905 299 982

training@winwinstrategy.sk

Mgr. Zuzana Slámková, PCIC

Profesional certified integrative coach

tréner, mentor, kouč