Firemné hodnoty v dennom rytme

Feedforward 

Kultivujete komunikáciu a zlepšujete vzťahy na pracovisku.

Oveľa pozitívnejší prístup k spätnej väzbe ako tradičné hodnotenie výkonnosti  

    Ľudia rastú s firmou, firma rastie s ľuďmi.         

Dať spätnú väzbu, je často rovnako ťažké ako ju získať.


Medziľudská spätná väzba má veľa podôb

Vo všetkých medziľudských vzťahoch prichádza k spätnej väzbe. Je to prirodzená súčasť našej každodennej komunikácie. Ak to nerobíme uvážene, môže nám to narušiť ako pracovné, tak aj súkromné vzťahy.

V skutočnosti môže kvalitná spätná väzba pomôcť zmeniť potenciálne negatívny pohľad na situáciu na vzdelávací zážitok, ktorý v skutočnosti vedie k inovácii, produktivite a zdravším vzťahom medzi spolupracovníkmi. Môže byť a mala by byť konštruktívnou príležitosťou na rast. Tak vo vzťahu, ako aj pre každého jednotlivca.

"Sendvičová metóda" je prežitok. Môže byť zložité poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu. Pokrok, ktorý ľudia hľadajú sa príliš často neudeje, pretože spätná väzba nebola poskytnutá správnym spôsobom. Ukazuje sa, že existuje "alternatívny" spôsob, ako poskytnúť spätnú väzbu, ktorá funguje   omnoho lepšie, spôsob, ako zmeniť svoje zameranie z minulosti na budúcnosť. Je to koncept s názvom "feedforward".

Lepšie komunikovať, lepšie počúvať 

zvládať záťažové situácie vďaka hlbokému pochopeniu úlohy emócií u seba aj u ostatných 

Používať jednoduché princípy 

na budovanie odolnosti a flexibility
v dobe neustálych zmien a zvýšenej potreby adaptácie

Vytvárať zdravé vzťahy 

komunikáciou vďaka ktorej rozvíjame porozumenie, predchádzame nedorozumeniam a nezdravým ústupkom 

Kultúra komunikácie firmy je závislá na spôsobe podávania pravidelnej spätnej  väzby v procese práce na úlohách.

Výkon je závislý od spokojnosti a spokojnosť od kultúry na pracovisku Chcete zmenu k lepšiemu ?