Sebarozvoj podľa C.G.Junga Cesta individuácie 2.

28.05.2021

Dosiahnutie výhod individualizácie si vyžaduje, aby sme podnikli krok, ktorý je teoreticky jednoduchý, ale v praxi náročný. Musíme zamerať svoju pozornosť na seba a čo najobjektívnejším spôsobom posúdiť náš život a aktuálny stav.

Múdrosť začína iba vtedy, keď človek berie veci také, aké sú. . . Je to ozdravný prístup, keď človek môže súhlasiť s faktami takými, aké sú. . .len potom sa nám môže dariť.

                                 C.G.JUNG, Vízie:, Poznámky zo seminára 1930-1934

Na individualizáciu je potrebné radikálne sebaprijatie. To znamená identifikovať a prijať naše charakterové chyby a slabosti, ale aj naše talenty a silné stránky. Vyžaduje si to prijatie minulých chýb a zlyhaní a jasné pochopenie súčasných podmienok nášho života v uznaní, že :

"nemôžeme ísť vpred, iba ak z miesta, kde sme.

                                        C.G.JUNG, Civilizácia v procese transformácie

Potrebujeme akceptovať, že v nás existuje obrovské rezervy a že možnosti nášho rozvoja sú nekonečné, alebo ako píše Jung:
Pretože rast osobnosti vychádza z nevedomia, ktoré je podľa definície neobmedzené, nemôže byť v praxi obmedzený ani rozsah osobnosti, ktorá sa postupne realizuje.                            

                                  C.G.JUNG, Psychológia a náboženstvo

                                                                                                               Pokračovanie