Je možné manažovať čas?

17.05.2022

Mohli by sme sa zamyslieť či náš zabehnutý slovník nie je zastaralý a nespôsobuje nám viac škody ako úžitku. Time managment alebo manažmet času je slovný nezmysel.

Čas je nehmotný

Nemôžeme ukazovať prstom na plynutie času alebo trvanie , ako môžeme ukázať na nejaký predmet, zdroj zvuku, svetla alebo vône kvetu. Neexistuje žiadny samostatný zmyslový orgán na vnímanie času podobný receptorom pre ostatné zmysly.

Ako to teda chceme manažovať?


Cítime plynutie času a odhadujeme trvanie. Desať minút bez zábavy môže trvať donekonečna a  máme pocit, že to trvalo oveľa dlhšie, ako ukazujú hodiny. Rovnakých desať minút strávených zaujatým rozhovorom ubehne veľmi rýchlo a subjektívne sa nám môže javiť, že trval len minútu. Jasne prežívame čas .Skúsenosti naznačujú, že zmysel pre čas stavia na našich telesných pocitoch.

Marc Wittmann, Ph.D. , je výskumným pracovníkom Inštitútu pre hraničné oblasti psychológie a duševného zdravia vo Freiburgu v Nemecku. Vo svojom článku Záhady subjektívneho času píše : "Štúdie môjho tímu a ďalších výskumníkov poukazujú  na  zapojenie konkrétnej  srdcovej frekvencie a frekvencie dýchania, keď vnímame trvanie. Desiatky štúdií navyše poukazujú na fakt, že v silne emocionálnych situáciách, keď je telo aktívne, značne preceňujeme trvanie. Naše telo vytvára zmysel pre čas.

Telesné procesy, ako je cyklus dýchania alebo srdcová frekvencia, majú zvyčajne rytmické vzorce so špecifickými frekvenciami. Neustále rastúca chuť do jedla alebo hnev odzrkadľujú lineárny nárast aktivity tela. Ukázalo sa, že tieto fyzické vnemy ovplyvňujú vnímanie a myslenie. Skóre na IQ testoch alebo moje vodičské schopnosti sa budú líšiť v závislosti od toho, či som pokojný alebo rozrušený, či mám dobrú alebo zlú náladu, či som hladný alebo najedený.

 Toto je predstava stelesnenia: Môj stav mysle nezávisí od počítajúceho počítača v mojej hlave, ale od môjho mozgu - fyzického orgánu tela, ktorý je spojený so zvyškom tela cez nervy, krvné cievy, hormóny , a imunitný systém. Dalo by sa povedať, že my so svojimi telami sme čas."

Minulý rok som sa zúčastnila na workshope s Davidom B. Petersonom  bývalým  Senior Director of Coaching and Leadership at Google, ktorý rád  hovorí : " Nemôžeš manažovať čas! Môžeš manažovať svoju pozornosť." Nemôžem s ním nesúhlasiť.

Reč nám pomáha dohovoriť sa a zorientovať sa. Keď používame neosobné vyjadrenia ako:  "budem manažovať čas", môže sa stať, že sa zameriame na nesprávne možnosti. Keď ale povieme: "potrebujeme manažovať našu pozornosť " je úplne jasné kde potrebujem začať.