Na tom čo hovoríš, záleží...

06.07.2022

Keď hovoríme o sebe, hovoríme vždy aj o väčšom celku s ktorým sme spojení. 

Keď sa budeme rozprávať  a v priebehu rozhovoru ma zastavíte a požiadate, aby som doslovne zopakovala tretiu vetu pred tou, počas ktorej ste ma zastavili, nebudem ju vedieť zopakovať doslova. Ani vy nie. Vyskúšajte si to. Najlepšie opakovane a s viacerými ľuďmi.  Taký už sme...my ľudia :-)

Preto keď nám záleží na vytvorení bezpečného prostredia, potrebujeme sa zamyslieť aj nad spôsobom, akým volíme slová. Slová sú jednoduché, ale v umení ich spojenia sa stávajú vyhlásením.

Komunikácia odzrkadľuje vzťahy. Každý vzťah je charakteristický určitou mierou dôvery alebo nedôvery. V každej komunikácii a vzájomnej interakcii s druhými toto konto dôvery nejako ovplyvňujeme. Tým zvyšujeme alebo znižujeme pocit bezpečia, ktorý má druhý človek v styku s nami.  

Zámená NAHRÁDZAJÚ podstatné mená a iné slovné druhy. Nahrádzajú popis vzťahov, hodnôt, zámerov, ktorý máme k sebe, k firme, k produktu, k spoločnej vízii, ku klientovi, jeho potrebám... Druhá strana to nemusí vedieť pomenovať, no ten vzťah cíti.. 

Predstavte svoje zámena ako prví ..

Keď predstavuješ seba, predstavuješ aj firemnú kultúru

  1. Som spojenec, priateľ, niekto, komu môžete dôverovať
  2. Vaša identita je skutočná a ja vás vidím
  3. Váš pocit bezpečia v tomto priestore je pre mňa dôležitý
  4. Chcem počuť váš jedinečný pohľad na vec
  5. Chcem, aby ste sa pri mne  cítili pohodlne
  6. Chcem vedieť, aké zámená používate nie nepredpokladať ich
  7. Chcem, aby ste boli ku mne otvorený a úprimný
  8. Som ochotný sa učiť a zlepšovať, aby som podporoval tvorivý priestor
  9. Chápem, aké dôležité sú zámená a budem rešpektovať a používať vaše

Hľadáte tie správne slová?

Slová sú obaly, ktoré napĺňame vlastným vnútrom.