Sebarozvoj podľa C.G.Junga Cesta individuácie 3.

07.06.2021

Aby sme výber cieľa alebo životnej misie neodkladali, mali by sme si uvedomiť, že neexistuje jediná "správna" voľba. K psychologickej celistvosti sa dá priblížiť z mnohých uhlov pohľadu, takže musíme len nájsť niečo, čo je pre nás skutočne obohacujúce, aby v nás udržalo motiváciu a dostatočnú výzvu na vytvorenie nových prežitkov  potrebných na sebaaktualizáciu. Ale ako pri všetkých dôležitých životných rozhodnutiach, aj pri výbere misie musíme byť my tí, ktorí rozhodujú. Nemali by sme sa spoliehať na to, že si nás vyberú iní. Alebo ako píše Jung:

Prečo hľadáte okolo seba pomoc? Veríte tomu, že pomoc príde zvonku? Čo má prísť, je tvorené vo vás a z vás. Preto nahliadnite do seba. Neporovnávať, nemerať. Žiadny iný spôsob nie je ako váš. Všetky ostatné spôsoby vás klamú a pokúšajú. Musíte plniť to, čo je vo vás. 

C.G.JUNG  Červená kniha

Mali by sme si uvedomiť, aby nás nevyhodilo z kurzu, že keď kráčame cestou individuácie, narazíme na neúspechy a zlyhania a urobíme aj mnoho chýb.  Ale tieto skúsenosti by nás nemali odradiť, pretože Jung napísal:

Musíme robiť chyby. Musíme žiť podľa svojej vlastnej vízie života. . .Ak sa vyhýbame chybám, nežijeme; v istom zmysle sa dá povedať, že každý život je chybou, pretože nikto nikdy nenašiel absolútnu pravdu.  

C.G.JUNG Civilizácia v prechode1970

Je tiež užitočné mať na pamäti, že individualizácia nás neoslobodzuje od podmienok ľudskej existencie - stále nás bude prenasledovať naša blížiaca sa smrteľnosť, zatiaľ čo choroby, zranenia a kruté zvraty osudu nás stále môžu postihnúť. Ako na všetkých cestách v živote, aj na ceste individualizácie je utrpenie nevyhnutné. Keď nám utrpenie príde do cesty, Jung bol toho názoru, že by sme z týchto situácií nemali utekať, popierať ich alebo potláčať pocity, ktoré ich sprevádzajú. Namiesto toho by sme mali prežívať naše utrpenie naplno. Až potom sa môžeme pohnúť ďalej.

Skutočné oslobodenie nepochádza z potláčania bolestivých pocitov, ale iba z ich úplného prežitia."

C.G.JUNG Archetypy a kolektívne nevedomie

Ak sme teda uviaznutí v živote nudy, priemernosti, úzkosti, depresie alebo závislosti, Jungova metóda sebarozvoja nám ponúka východisko.