Sebaaktualizácia

je  hlavná požiadavka pre úspešné pôsobenie na pracovnom trhu 21. storočia.

Inak povedané - stále viac pracovných miest, na rýchlo meniacom sa trhu vyžaduje pre ich zodpovedné zastávanie od ľudí vysokú mieru flexibility, spontánnosti,  schopnosti rýchleho prispôsobenia sa zmenám, tvorivé riešenie problémov, byť bez predsudkov, zvládať situácie pod tlakom s vnútornou etikou a ľudskosťou.

Sebaaktualizácia je oživenie, sprítomňovanie, obnova kľúčových zručností a postojov vo vzťahu k prítomnosti, doplnenie o nové údaje zo skúseností a ich posun k vylepšeniu oproti minulosti.

Je to schopnosť učiť sa učiť z denného kontextu skúseností.

  • vytvára povedomie o spôsoboch vlastného uvažovania  ( procesoch myslenia)
  • učí klásť si otázky
  • spätnú väzbu spája s reálnou skúsenosťou prežitku


Bližšie informácie si stiahni v Pdf.

Sebaaktualizácia

"inštinktívna potreba napĺňať svoje schopnosti a snaha byť najlepším človekom akým len môžeme byť." (Abraham Maslow)