Toxické postoje u vedúcich pracovníkov

23.09.2021

Vedenie ľudí je zodpovednosť, ktorej nezvládanie môže predstavovať vážne riziko.

Vedenie môžeme definovať aj ako uspokojenie potrieb ľudí a ich rozvoja v plnom rozsahu.

1. Nedostatok rešpektu - agentúra ResumeLab uskutočnila v roku 2020 prieskum o tom, čo robí z niekoho zlého vodcu, a zistila, že k alarmujúcim 72 % skúmanej populácie sa šéf správal hrubo alebo neúctivo. Okrem toho bolo takmer 70 percent respondentov kritizovaných pred svojimi rovesníkmi a 83 percent z nich sa kvôli tomu cítilo zle. Nakoniec, a možno najhoršie 42 percent lídrov obviňuje ostatných zo svojich zlyhaní, čo 84 percent zamestnancov považuje za nefér.

2. Nedôstojná komunikácia -  môže ovplyvniť pracovnú morálku, viesť k zvýšenej fluktuácii zamestnancov ako aj k nespokojnosti zákazníkov. Jedna vec by nám mala byť jasná:  Medziľudská komunikácia tvorí tú organizačnú aj zákaznícku a je nevyhnutnou súčasťou úspechu.

3. Neposkytovanie priebežnej spätnej väzby ako súčasť vzťahu manažér a zamestnanec - je už známe, že polročné a ročné hodnotenia nevedú k pozitívnej spätnej väzbe od zamestnancov. Skôr naopak. Ak chceme, aby naši zamestnanci rástli, prečo čakáme pol roka alebo celý rok, kým im ponúkneme pomoc? Spätná väzba je o pýtaní sa a prijímaní užitočných rád a postrehov na nepretržitej ceste k spoločným cieľom. Ide o budovanie dôveryhodných vzťahov. Vedieť, že pomoc existuje. Keď to uchopíme správne, spätná väzba pozdvihne ľudí, pomôže im porozumieť ich silným stránkam a ukáže im cesty, ako dosiahnuť ďalší krok v ich kariérnom postupe.

4. Nedostatočné oceňovanie - ľudia, ktorým sa pravidelne dostáva uznania a pochvaly, zvyšujú svoju individuálnu produktivitu, zvyšujú angažovanosť a je väčšia pravdepodobnosť, že zostanú vo svojej organizácii. Okrem toho dostávajú od zákazníkov vyššie skóre lojality a spokojnosti a majú menší počet nehôd na pracovisku. Ak to tak nie je, máme zarobené na problém,

5. Nedostatok integrity - Keď manažéri robia pochybné rozhodnutia pre osobný prospech, ľudia to vedia. A ak to vedia, už ich nebudú skutočne rešpektovať. Keď ale idú príkladom a pri rozhodovaní preukazujú bezúhonnosť, veľa to hovorí. To, kto sú ako osoba vo vzťahu k druhým, nakoniec určí vašu úroveň úspechu. Zdieľaná integrita je základom dobrého tímu.