Blog

Aby sme výber cieľa alebo životnej misie neodkladali, mali by sme si uvedomiť, že neexistuje jediná "správna" voľba. K psychologickej celistvosti sa dá priblížiť z mnohých uhlov pohľadu, takže musíme len nájsť niečo, čo je pre nás skutočne obohacujúce, aby v nás udržalo motiváciu a dostatočnú výzvu na vytvorenie nových prežitkov potrebných na...

Dosiahnutie výhod individualizácie si vyžaduje, aby sme podnikli krok, ktorý je teoreticky jednoduchý, ale v praxi náročný. Musíme zamerať svoju pozornosť na seba a čo najobjektívnejším spôsobom posúdiť náš život a aktuálny stav.

Zatiaľ čo Carl Gustav Jung je známy predovšetkým vďaka svojim myšlienkam o nevedomí, či už ide o teóriu archetypov, alebo o spisy týkajúce sa tieňovej stránky človeka, Jung bol v prvom rade praktickým psychológom. V jeho rozsiahlych dielach je možné nájsť veľa praktických rád, ako žiť lepší a kvalitnejší život. Preskúmame túto stránku Jungovej...